Konceptet Den Hållbara Företagaren® och Agenda 2030 – De 17 globala målen för en hållbar utveckling

Måndag 1:a juni var Lisa Svahn på en digital nätverksfrukost anordnad av Connect Region Öst , vilket var trevligt och energigivande som vanligt, om än annorlunda i digital form. Ämnet för dagen var hållbart företagande vilket självklart gjorde morgonen extra spännande. Maral Myhr, Hållbarhetschef på Grant Thornton delade med sig av praktiska tips på hur du kan tänka för att skapa långsiktig tillväxt i företag som du är engagerad i. I dag vet vi att hållbart företagande ökar lönsamheten och konkurrenskraften och Maral visade en modell Grant Thornton använder för att skapa ett hållbart företagande.

Under föredraget visade Maral bilden på de 17 globala målen och talade om vikten av att företag och organisationer visar i sin hållbarhetsrapport hur man jobbar med att medvetandegöra och motivera varje medarbetare till delaktighet i företagets strävan till global måluppfyllelse.

I projektet Den Hållbara Företagaren finns de globala målen med dels övergripande i projektplanen, dels i produkten Planeringsdagar för Den Hållbara Företagaren® där deltagarna i programmet får bekanta sig med målen om de inte redan gjort det, inspireras av varandra och se hur de kan använda målen i sina företag. I ett tidigare blogginlägg kan du läsa litet mer om det.

Läs mer om de 17 globala målen för hållbar utveckling

Konceptet Den Hållbara Företagaren® arbetar utifrån de globala målen för Hållbarhet och knyter an till dem där det är lämpligt och möjligt. Hållbarhetsmålen kommer att finnas med som rubrik och lyftas fram i kontinuerlig rapportering om konceptet. Tanken idag är fokus främst på mål 8, men konceptet berör konkret även 2, 3, 4, 9 och 12. De övriga målen finns med i vårt medvetande och benämns när det är relevant.

Mål 8  Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla, inklusive småföretagare

Mål 2  Uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Mål 3  Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

Mål 4 Livslångt lärande för alla

Mål 9 Främja innovation

Mål 12 Främja hållbara produktionsmönster

Mål 14  Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Ett mål som ligger Lisa, som är bosatt i Stockholms skärgård, extra varmt om hjärtat förstås. De blå näringarna och vattenbruk kommer att uppmärksammas och lyfts fram.

Efter en kreativ och givande morgon med klassisk onlinemöte-outfit (finblus och träningsbrallor) unnade sig Lisa, som jobbade hemifrån idag, en lunchpromenad i den undersköna hembygden. Allt är ändå inte elände med Coronapandemin.

Hur hänger Arbetsrätt och processhandledning ihop?

 I senaste nyhetsbrevet från Arbetsmarknadsnytt fanns artikeln  Ny statistik: Arbetsrätten är företagens värsta börda, vilken blir till en klockren fortsättning på förra blogginlägget om Tillväxtverkets rapport Växtkraft för de gröna näringarnaI den aktuella undersökningen framkom att 86 % av företagarna ansåg att hanteringen av lagar och regler i allmänhet är betungande mätt i såväl tid som pengar och arbetsrätten i synnerhet. En snabb genomläsning av artikeln visade att innehållet var intressant och för en person som i decennier jobbat med krångliga relationer i arbetslivet satte den ord på det väl kända. Artikeln ger ett lysande exempel på hur en företagare som själv äger, driver och leder sitt företag kan ha stor glädje och nytta av processhandledning i sin roll som arbetsledare. Där kan företagaren utan censur berätta hur en anställd som motarbetar företagets mål och visioner  påverkar arbetsgruppen, företagets varumärke och inte minst påverkar företagarens egen arbetsmiljö. Därefter finns möjligheten att börja reflektera över hur det kommer sig att den anställde beter sig på detta viset och börja sortera i vad företagaren själv kan förändra och vad som inte går att förändra i den aktuella situationen, exempelvis lagtexten i arbetsrättslig lagstiftning.

I processhandledning är det inte lagtexten som är i fokus, utan det krångliga som uppstår människor emellan när det finns olika uppfattningar om syfte, mål och mening med exempelvis en arbetsuppgift. I individuell handledning kan företagaren ta ut svängarna riktigt ordentligt utan att behöva fundera över vad någon annan tänker (handledaren är en neutral person som alltid hört värre saker och har sträng sekretess!). Är det grupphandledning får företagaren sannolikt gott stöd från de övriga som kanske varit med om liknande situationer och kan ge nya infallsvinklar på en infekterad situation.  Efter hand kan företagaren hitta strategier och tillvägagångssätt att hantera situationen som sannolikt förbättrar livskvaliteten för samtliga inblandade och inom lagens råmärken. Således bidrar processhandledning till att skapa en hållbar företagare som skapar ett hållbart företag som skapar personal som håller länge, var de än väljer att arbeta.

Foto: Mostphotos. Bilden ovan är lånad från artikeln i Arbetsmarknadsnytt

Frukostseminarium om Tillväxtverkets rapport Växtkraft för de gröna näringarna

 

LRF’s  representant Anders Johannesson reflekterade över rapportens innehåll. När han kom till rapportens resultat gällande hinder för tillväxt för näringarna, där regler och lagar var överlägset största hindret, rullade han ut ett dokument på tre meter. ”Och jag har bara tagit med rubrikerna”.

Kolla gärna här!

Morgonen var innehållsrik och hoppfull, då känslan är att myndigheter och organisationer nu energiskt samarbetar för att underlätta tillväxten av våra viktiga gröna näringar. Som skärgårdsbo saknade jag dock något om vattenbrukets fantastiska potential, som är så mycket mer än fiske. Men
60 minuter går fort och det var ändå mycket som hanns med på det hela taget.

Här finns en sammanfattning på Tillväxtverket.

 

 

”30 000 affärsidéer väntar på företagare”

 

I gårdagens artikel på  SvD Debatt lyfte Johan Kreicbergs, Swedbank och sparbankernas företagarekonom, en angelägen fråga, på såväl samhällsnivå som för den enskilde individen. Företagarens Exit. Så mycket samhällsresurser, statistik och förhoppningar satsas på Startups och tron på det nya Spotify i varje entreprenöriell vrå.  Så litet resurser, statistik och aktivt engagemang satsas på ett kvalitativt avslut för företagare SMF. Samhälleliga förluster, inte minst i form av etablerade arbetstillfällen, och förluster för individen, såväl ekonomiska som känslomässiga, helt i onödan. Det vill projektet Den Hållbara Företagaren ändra på. Oavsett om det är ett år, fem år eller 25 år kvar till Exit, så kommer ämnet finnas med på dagordningen när vi talar strategiplaner. Oavsett om det är ett företag som etablerats fem generationer tidigare, eller om företaget är i uppstartsfasen, så kommer ämnet finnas aktuellt. Hur detaljerat Exit-planen formuleras är företagarens eget beslut, men vi lyfter frågan. Läs artikeln och kom gärna med input. Hur vill du att vi utformar arbetet med Exit-planen?  Artikeln finns i länk ovan och i utskriftsvänligt pdf-format: 2018-11-12 SvD Debatt – Företagarens Exit

 

Den viktiga frågan om företagets styrelsearbete

2018-10-23

StyrelseAkademien Stockholm/Uppsalas Medlemsmorgon var välbesökt denna morgon, då Therese Reinfeldt föreläste om Vägen till styrelseuppdrag. Therese är en av Sveriges mest erfarna styrelserekryterare och medlem i StyrelseAkademien Stockholm. Hon har arbetat med såväl noterade, privata, statliga, som riskkapitalägda bolag i olika faser av deras utveckling. Therese har med andra ord en unik förståelse för olika bolags utmaningar och prioriteringar samt insikt i vilka kompetenser och erfarenheter som behövs i styrelsen för att skapa bästa förutsättningar för tillväxt och lönsamhet.  Det hon söker under sitt rekryteringsarbete av styrelseledamöter är så som erfarenhet av tillväxtskapande/skalat upp verksamheter, internationalisering, omstruktureringar/turnarounds.  Therese beskriver vidare att rollen som styrelseledamot kräver en god anpassningsförmåga, nyfikenhet och vilja att hänga med i samhällsutvecklingen och digital mognad är ett måste.

Min forne lärare under certifieringsutbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME), Ove Liljedahl, ackrediterad lärare på StyrelseAkademien,  berättade att det i många fall är en merit att som styrelseledamot inte ha branschkunskap. Det ökar möjligheten till nya infallsvinklar och skapandet av kreativa idéer som utvecklar företaget.

Medlemsmorgonen modererades av duktiga Johanna Tesdorph, som själv har en minst sagt imponerande erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot. En oerhört inspirerande morgon och arbetet för att skapa ökad insikt om vikten av ett aktivt styrelsearbete i mikro- och småföretag fick näring.

 

Vem bryr sig om företagarens organisatoriska och sociala arbetsmiljö?

2018-10-16

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla mars 2016

Vad kostar det att låta bli? Vad kostar en nyrekrytering för ett företag? Vad kostar slitaget på varumärket som en nyrekrytering ofrånkomligen medför? Vad kostar det att låta bli att kontinuerligt se över faktorer som bidrar till att personalen trivs och därmed sänker talet för oönskad personalomsättning? Vad kostar ohälsotalet i företaget, det vill säga antalet sjukskrivningsdagar? Vad kostar det att låta bli åtgärder som sänker ohälsotalet?

För att personalen ska trivas och hålla länge, det vill säga vara friska och inte säga upp sig från sin anställning i företaget, krävs det att arbetsmiljön, såväl den fysiska som den psykosociala, är väl genomtänkt. Men i vilken grad gäller det företagaren själv? Vem tänker på företagarens organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö? Det är här projektet Den Hållbara Företagaren® vill lägga mest krut. Utan företagare som håller i längden blir det inte mycket bevänt med företagandet i Sverige.

o o 0 O 0 o o

En central del i materialet för Planeringsdagar för Den Hållbara Företagaren är Värdegrundsarbete. En rekommendation är att företagaren sätter sig in i hur Agenda 2030 och FN’s Hållbarhetsmål och ett mindre företag i Sverige hänger ihop. Ingen kan göra allt. Alla kan göra något och samtidigt skapa ett ökat värde i företaget. I projektet Den Hållbara Företagaren®  kommer vi främst fokusera på Mål 8, som du kan läsa mer om i länken om du vill fördjupa dig. Nedan hittar du ett axplock från texten. Det är fler av målen som kommer att uppmärksammas under projektperioden, exempelvis vikten av livslångt lärande som finns under Mål 4.

MÅL 8 i Agenda 2030; FN’s 17 Globala hållbarhetsmål

wwwglobalamalen.se

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

”Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.”

”Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i.”

”För att företagen till fullo ska kunna utveckla sin potential är tillgång till nationella, regionala och globala marknader avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för utländska investeringar, som kan ge ett viktigt bidrag till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring och produktiv kapacitet.”

Delmål för mål 8

8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Loggan 2.0

Klart projektet ska ha en egen logga. Tanke och skaparkraft i växelverkan har värkt fram en första version som kändes nästan rätt. Det började med att hisspitchen blev projektets Mission – Projektets uppgift är att skapa hållbara företagare som skapar hållbara företag vilket leder till personal som håller länge. Den goda spiralen blev en cirkulär rörelse och DÄR blev bilden tydlig. Färgerna var givna (se symboliken här längst ned) och loggan ritades upp i en första version för att lämnas över till en professionell logga-skapare. Men något skavde. Inte mycket men tillräckligt för att hålla igång processen. Genombrottet kom äntligen och det som  skavde blev uppenbart. Processen i den första versionen gick bara åt ett håll! Raskt fick pilarna dubbelriktning och där kom version 2.0 i mål.  Nu gäller det bara att hitta en riktigt skarp logga-skapare som kan få till den där upplevelsen av tyngdlöshet, som den fortsatta processen kräver. Tips, någon?

Varför projekt Den Hållbara Företagaren®?

Idén till projektet Den Hållbara Företagaren® har en lång historia. Projektledare Lisa Svahn blev 1998 erbjuden att medverka som konsult i ett projekt som riktade sig till nya och etablerade kvinnliga företagare. Projektet skulle pågå i tre år men lades hastigt ner efter ett drygt år. Besvikelsen var obeskrivligt stor och så även konsekvenserna för det egna företagandet. Själva grundidén med projektet tyckte Lisa då som nu var lika enkel som genial. Samla ihop ett nätverk av kompetenta konsulter som vänder sig till småföretagare. Dra in projektfinansiering ämnad för utveckling av företagare i ett avgränsat geografiskt område eller annan avgränsning. Erbjud företagarna konsulttjänster till kraftigt reducerad kostnad eller ingen kostnad alls. Summan av denna enkla ekvation blir med största sannolikhet ett ökat antal företag som drivs med kvalitet, långsiktighet och ökad tillväxt och inte minst ökad livskvalitet för såväl företagare som anställda. Av olika anledningar skulle det dock komma att ta lång tid att konkretisera planen på att dra igång ett projekt med denna grundidé, men som bekant är det bättre sent än aldrig!