Kontakt

Projektet

Den Hållbara Företagaren®

c/o Svahn Konsult Utveckling&Utbildning AB

Tyskbagargatan 4

114 43  STOCKHOLM

 Stadion

tel: 070 – 405 42 97

e-mail: lisa.svahn@svahnkonsult.se