Tjänster

Här finns de tjänster som för närvarande erbjuds i projektet Den Hållbara Företagaren®

Tveka inte att höra av dig om du saknar något och har en idé om hur vi skulle kunna utforma det du saknar.

Ring: Lisa Svahn, projektledare, mobil 070 – 405 42 97

Maila: lisa.svahn@svahnkonsult.se

Skriv: Lisa Svahn, projektet Den Hållbara Företagaren, Box 5173, 102 44  STOCKHOLM

Kom förbi på en fika: Saltmätargatan 5, Stockholm  (T-stn Rådmansgatan)