Processhandledning för företagare med anställda

För de flesta av oss finns det situationer och relationer som alltid tycks knepiga och som alltid blir fel på något sätt. I sådana situationer kan handledning öppna möjligheter att skapa förändring till det bättre. Att i något sammanhang få utrymme att sätta ord på känslor av olust, irritation, stress och frustration är helt nödvändigt för att kunna fungera i ett långt perspektiv i kravfyllda situationer. Exempel på fokus i handledningen kan vara att se tydligare hur att avgränsa och klargöra din roll som arbetsledare i företagets vardagliga arbete.

Processhandledning kan beskrivas som en pedagogisk metod som hjälper till att utveckla yrkesjaget. Professionaliteten utvecklas och stärks av kvalificerad handledning genom ökad insikt om egna styrkor och utvecklingsområden. Som egenföretagare är du din egen arbetsgivare. Det innebär att du, förutom ditt ansvar att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö för dina anställda, även har ansvar för att ”främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön” för din egen del. Genom att delta i processhandledning utifrån din roll som arbetsledare i ditt företag har du möjligheten att göra tre saker på samma gång – Ta hand om din egen arbetsmiljö och samtidigt utvecklas till en bättre arbetsledare och på det sättet förbättra arbetsmiljön för dina anställda.

Det behövs ingen speciell förkunskap för att delta i processhandledning. Det som däremot behövs är ett intresse, lust och motivation till att ta reda på varför det blir som det blir och hur man kan göra mer av det som fungerar bra och låta bli det som inte fungerar.

Handledning i grupp eller individuellt?

Det finns fördelar med båda alternativen. Är det grupphandledning samlas, används och vidareutvecklas gruppens gemensamma kompetens genom att deltagarna lär av varandra. Är det individuellt handledning blir det mer tid för den enskilde personen och det ger ofta möjlighet till djupare bearbetning av problemställningar.

Hösten 2024 startar handledningsgrupper för dig som äger, driver och själv leder ditt företag.

Det blir ett utrymme för dig att prata om de litet särskilda utmaningar det innebär att kombinera rollen som arbetsledare och företagsledare. 

Gruppen träffas var 14:e dag. Gruppen är halvöppen, vilket innebär att varje deltagare förbinder sig att delta terminsvis. När någon i gruppen väljer att avsluta sitt deltagande finns möjligheten att erbjuda en ny person att delta. 

Grupp I:  
Torsdag jämna veckor kl 15.00 – 17.00 med start Torsdag 22:a augusti

Grupp II:  
Fredag jämna veckor kl 13.00 – 15.00  med start Fredag 23:e augusti

Grupp III:   
 Lördag jämna veckor kl 11.00 – 13.00 med start Lördag 24:e augusti 

Plats:  Tyskbagargatan 4, 114 43 STOCKHOLM

Deltagare:  Max 8 gruppdeltagare

Tag kontakt för mer information.