Projektet Den Hållbara Företagaren® och Agenda 2030 – De 17 globala målen för en hållbar utveckling

Måndag 1:a juni var projektledaren på en digital nätverksfrukost anordnad av Connect Region Öst , vilket var trevligt och energigivande som vanligt, om än annorlunda i digital form. Ämnet för dagen var hållbart företagande vilket självklart gjorde morgonen extra spännande. Maral Myhr, Hållbarhetschef på Grant Thornton delade med sig av praktiska tips på hur du kan tänka för att skapa långsiktig tillväxt i företag som du är engagerad i. I dag vet vi att hållbart företagande ökar lönsamheten och konkurrenskraften och Maral visade en modell Grant Thornton använder för att skapa ett hållbart företagande.

Under föredraget visade Maral bilden på de 17 globala målen och talade om vikten av att företag och organisationer visar i sin hållbarhetsrapport hur man jobbar med att medvetandegöra och motivera varje medarbetare till delaktighet i företagets strävan till global måluppfyllelse.

I projektet Den Hållbara Företagaren finns de globala målen med dels övergripande i projektplanen, dels i produkten Planeringsdagar för Den Hållbara Företagaren® där deltagarna i programmet får bekanta sig med målen om de inte redan gjort det, inspireras av varandra och se hur de kan använda målen i sina företag. I ett tidigare blogginlägg kan du läsa litet mer om det.

Läs mer om de 17 globala målen för hållbar utveckling

Projektet Den Hållbara Företagaren® kommer att arbeta utifrån de globala målen för Hållbarhet och knyta an till dem där det är lämpligt och möjligt. Hållbarhetsmålen kommer att finnas med som rubrik och lyftas fram i kontinuerlig rapportering om projektet. Tanken idag är fokus främst på mål 8, men projektet berör konkret även 2, 3, 4, 9 och 12. De övriga målen finns med i vårt medvetande och benämns när det är relevant.

Mål 8  Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla, inklusive småföretagare

Mål 2  Uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Mål 3  Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

Mål 4 Livslångt lärande för alla

Mål 9 Främja innovation

Mål 12 Främja hållbara produktionsmönster

Mål 14  Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Ett mål som ligger projektledaren, som är bosatt i Stockholms skärgård, extra varmt om hjärtat förstås. De blå näringarna och vattenbruk kommer att uppmärksammas och lyftas fram.

Efter en kreativ och givande morgon med klassisk onlinemöte-outfit (finblus och träningsbrallor) unnade sig projektledaren, som jobbade hemifrån idag, en lunchpromenad i den undersköna hembygden. Allt är ändå inte elände med Coronapandemin.