Varför projekt Den Hållbara Företagaren®?

Idén till projektet Den Hållbara Företagaren® har en lång historia. Projektledare Lisa Svahn blev 1998 erbjuden att medverka som konsult i ett projekt som riktade sig till nya och etablerade kvinnliga företagare. Projektet skulle pågå i tre år men lades hastigt ner efter ett drygt år. Besvikelsen var obeskrivligt stor och så även konsekvenserna för det egna företagandet. Själva grundidén med projektet tyckte Lisa då som nu var lika enkel som genial. Samla ihop ett nätverk av kompetenta konsulter som vänder sig till småföretagare. Dra in projektfinansiering ämnad för utveckling av företagare i ett avgränsat geografiskt område eller annan avgränsning. Erbjud företagarna konsulttjänster till kraftigt reducerad kostnad eller ingen kostnad alls. Summan av denna enkla ekvation blir med största sannolikhet ett ökat antal företag som drivs med kvalitet, långsiktighet och ökad tillväxt och inte minst ökad livskvalitet för såväl företagare som anställda. Av olika anledningar skulle det dock komma att ta lång tid att konkretisera planen på att dra igång ett projekt med denna grundidé, men som bekant är det bättre sent än aldrig!