Vem bryr sig om företagarens organisatoriska och sociala arbetsmiljö?

2018-10-16

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla mars 2016

Vad kostar det att låta bli? Vad kostar en nyrekrytering för ett företag? Vad kostar slitaget på varumärket som en nyrekrytering ofrånkomligen medför? Vad kostar det att låta bli att kontinuerligt se över faktorer som bidrar till att personalen trivs och därmed sänker talet för oönskad personalomsättning? Vad kostar ohälsotalet i företaget, det vill säga antalet sjukskrivningsdagar? Vad kostar det att låta bli åtgärder som sänker ohälsotalet?

För att personalen ska trivas och hålla länge, det vill säga vara friska och inte säga upp sig från sin anställning i företaget, krävs det att arbetsmiljön, såväl den fysiska som den psykosociala, är väl genomtänkt. Men i vilken grad gäller det företagaren själv? Vem tänker på företagarens organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö? Det är här projektet Den Hållbara Företagaren® vill lägga mest krut. Utan företagare som håller i längden blir det inte mycket bevänt med företagandet i Sverige.

o o 0 O 0 o o

En central del i materialet för Planeringsdagar för Den Hållbara Företagaren är Värdegrundsarbete. En rekommendation är att företagaren sätter sig in i hur Agenda 2030 och FN’s Hållbarhetsmål och ett mindre företag i Sverige hänger ihop. Ingen kan göra allt. Alla kan göra något och samtidigt skapa ett ökat värde i företaget. I projektet Den Hållbara Företagaren®  kommer vi främst fokusera på Mål 8, som du kan läsa mer om i länken om du vill fördjupa dig. Nedan hittar du ett axplock från texten. Det är fler av målen som kommer att uppmärksammas under projektperioden, exempelvis vikten av livslångt lärande som finns under Mål 4.

MÅL 8 i Agenda 2030; FN’s 17 Globala hållbarhetsmål

wwwglobalamalen.se

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

”Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.”

”Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i.”

”För att företagen till fullo ska kunna utveckla sin potential är tillgång till nationella, regionala och globala marknader avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för utländska investeringar, som kan ge ett viktigt bidrag till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring och produktiv kapacitet.”

Delmål för mål 8

8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.