Frukostseminarium om Tillväxtverkets rapport Växtkraft för de gröna näringarna

 

LRF’s  representant Anders Johannesson reflekterade över rapportens innehåll. När han kom till rapportens resultat gällande hinder för tillväxt för näringarna, där regler och lagar var överlägset största hindret, rullade han ut ett dokument på tre meter. ”Och jag har bara tagit med rubrikerna”.

Kolla gärna här!

Morgonen var innehållsrik och hoppfull, då känslan är att myndigheter och organisationer nu energiskt samarbetar för att underlätta tillväxten av våra viktiga gröna näringar. Som skärgårdsbo saknade jag dock något om vattenbrukets fantastiska potential, som är så mycket mer än fiske. Men
60 minuter går fort och det var ändå mycket som hanns med på det hela taget.

Här finns en sammanfattning på Tillväxtverket.