”30 000 affärsidéer väntar på företagare”

 

I gårdagens artikel på  SvD Debatt lyfte Johan Kreicbergs, Swedbank och sparbankernas företagarekonom, en angelägen fråga, på såväl samhällsnivå som för den enskilde individen. Företagarens Exit. Så mycket samhällsresurser, statistik och förhoppningar satsas på Startups och tron på det nya Spotify i varje entreprenöriell vrå.  Så litet resurser, statistik och aktivt engagemang satsas på ett kvalitativt avslut för företagare SMF. Samhälleliga förluster, inte minst i form av etablerade arbetstillfällen, och förluster för individen, såväl ekonomiska som känslomässiga, helt i onödan. Det vill projektet Den Hållbara Företagaren ändra på. Oavsett om det är ett år, fem år eller 25 år kvar till Exit, så kommer ämnet finnas med på dagordningen när vi talar strategiplaner. Oavsett om det är ett företag som etablerats fem generationer tidigare, eller om företaget är i uppstartsfasen, så kommer ämnet finnas aktuellt. Hur detaljerat Exit-planen formuleras är företagarens eget beslut, men vi lyfter frågan. Läs artikeln och kom gärna med input. Hur vill du att vi utformar arbetet med Exit-planen?  Artikeln finns i länk ovan och i utskriftsvänligt pdf-format: 2018-11-12 SvD Debatt – Företagarens Exit