Företagarens Exit

bild från www.vecteezy.com

Under mitt arbete med att starta upp nya grupper med Processhandledning för småföretagare med anställda fastnar jag ideligen i mitt arbete för att grunna över företagens historia som framträder. Uppgifterna på listan med företag har tre-fyra år på nacken, då allt stannade upp samband med pandemin. I inlägg nedan uppmärksammas att så få företag drivs längre tid än 3,5 år. Här hittar jag nu företag som funnits i många år, men under de senaste åren zoomat ut från ett flertal anställda till allt färre och ingen alls. Företag med en i grunden bra affärsidé. Företag som varit lönsamma. Företag med en logga som många känner igen. En logga som pryder allt från kuvert till bilar och fastigheter. Ägarens födelseår gör att det är lätt att göra antagandet att han eller hon valt att under en period avveckla verksamheten istället för att sälja det och på det viset skapa ett hållbart företag. Vad hade hänt om de företagen gjort en ordentlig plan för Exit vid starten av företaget eller åtminstone några år innan företagets ägare valt att gå i ålderspension? Jag får en spontan ingivelse att ta kontakt med några av företagarna för en intervju, men förkastar självklart snabbt tanken. Känslan av stora förluster på såväl individnivå som samhällsnivå kvarstår dock. Förlust av tyst kunskap, arbetstillfällen och inte minst ekonomisk förlust för den enskilde företagaren. Vad mina upptäckter även ger mig är förnyad och ökad övertygelse om hur stor nytta programmet Planeringsdagar för Den Hållbara Företagaren® kan göra, då som sagt stor vikt läggs vid fokus på företagarens Exit. Oavsett om det kommer att ske om fem år eller femtio år!