Var tog alla företag vägen?

…Eller närmare bestämt, var tog alla företagare med kreativa idéer och planer vägen?

Som säkert många av er känner till sker en återkommande global undersökning gällande entreprenörskap Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum ansvarar för i Sverige. Årets resultat presenterades under ett seminarium som Tidningen Näringslivet citerar i en artikel om seminariet Anders Broström, Entreprenörskapsforums VD och professor vid Göteborgs universitet, ”Det är startandet som ökar och inte företagandet i sig”. Detta är föga förvånande enligt min mening, men att det är så liten andel av företagen som fortsätter existera längre än 3,5 år är beklämmande. Alla som någon gång startat ett eget företag vet hur mycket tid, energi och ekonomiska investeringar det kostar, såväl att starta som att driva företaget. Vad är då ett företag? Ofta och gärna hänvisar jag till Ekonomifaktas statistikbild gällande företagens storlek som visar att 99,3 av Sveriges företag har 0-49 anställda. Tro mig, jag beundrar och hyllar högt de Gasellföretag som drivna entreprenörer skapat och skapar. Gasellföretag och de entreprenörer som strävar mot att erövra titeln är sannolikt sinnebilden för vad många tänker på när begreppet företagare hamnar i fokus. Personligen hyser jag samma beundran och respekt för de företagare som nöjer sig med att driva ett företag utan andra ambitioner än att det ska gå runt. Företagaren bidrar till tillväxt genom att driva ett hållbart företag. Ett företag som håller länge. Sedan har vi alla företagare som drömmer om utveckling, men hamnar i småföretagarens ständiga dilemma att fastna i det dagliga arbetet utan att lyckas frigöra tid för att skapa visioner, mål och delmål. I statistiken döljer sig så många livsöden. Drömmar och planer som uppfylls med hjälp av stödinsatser från offentliga organisationer, näringsliv, ideella organisationer och inte minst av företagaren själv och hans/hennes eget nätverk. Men där ryms även krossade drömmar och tragik. År 2014, när jag gick en coachutbildning nivå PCC, gjorde jag det jag innerligt önskar att jag hade gjort så mycket tidigare, nämligen en 20-årsplan för mitt företag. Med 20-årsplanen följde ett kontinuerligt uppföljningsarbete av mål och delmål på planeringsdagar för företaget. Detta arbete blev grunden för programmet Planeringsdagar för Den Hållbara Företagaren®. Programmet jag önskar fanns från dag ett av mitt eget företagande. Programmet vänder sig till företagare som själva äger, driver och leder sitt företag. I sin egen takt och utan prestationskrav gör företagaren under två dagar en genomgång av företagets historia, nuläge och planering framåt. Som alltid har företagets Exit en viktig plats, oavsett om den är tidsbestämd eller inte. En viktig poäng med programmet är att den främst vänder sig till etablerade företagare, inte enbart startups. Välkommen att ta kontakt om du vill veta mer om programmet!