Hur hänger Arbetsrätt och processhandledning ihop?

 I senaste nyhetsbrevet från Arbetsmarknadsnytt fanns artikeln  Ny statistik: Arbetsrätten är företagens värsta börda, vilken blir till en klockren fortsättning på förra blogginlägget om Tillväxtverkets rapport Växtkraft för de gröna näringarnaI den aktuella undersökningen framkom att 86 % av företagarna ansåg att hanteringen av lagar och regler i allmänhet är betungande mätt i såväl tid som pengar och arbetsrätten i synnerhet. En snabb genomläsning av artikeln visade att innehållet var intressant och för en person som i decennier jobbat med krångliga relationer i arbetslivet satte den ord på det väl kända. Artikeln ger ett lysande exempel på hur en företagare som själv äger, driver och leder sitt företag kan ha stor glädje och nytta av processhandledning i sin roll som arbetsledare. Där kan företagaren utan censur berätta hur en anställd som motarbetar företagets mål och visioner  påverkar arbetsgruppen, företagets varumärke och inte minst påverkar företagarens egen arbetsmiljö. Därefter finns möjligheten att börja reflektera över hur det kommer sig att den anställde beter sig på detta viset och börja sortera i vad företagaren själv kan förändra och vad som inte går att förändra i den aktuella situationen, exempelvis lagtexten i arbetsrättslig lagstiftning.

I processhandledning är det inte lagtexten som är i fokus, utan det krångliga som uppstår människor emellan när det finns olika uppfattningar om syfte, mål och mening med exempelvis en arbetsuppgift. I individuell handledning kan företagaren ta ut svängarna riktigt ordentligt utan att behöva fundera över vad någon annan tänker (handledaren är en neutral person som alltid hört värre saker och har sträng sekretess!). Är det grupphandledning får företagaren sannolikt gott stöd från de övriga som kanske varit med om liknande situationer och kan ge nya infallsvinklar på en infekterad situation.  Efter hand kan företagaren hitta strategier och tillvägagångssätt att hantera situationen som sannolikt förbättrar livskvaliteten för samtliga inblandade och inom lagens råmärken. Således bidrar processhandledning till att skapa en hållbar företagare som skapar ett hållbart företag som skapar personal som håller länge, var de än väljer att arbeta.

Foto: Mostphotos. Bilden ovan är lånad från artikeln i Arbetsmarknadsnytt