Tjänster

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning har som en huvuduppgift att utveckla företagare och deras företag.

Som egenföretagare leder du ett företag, oavsett om företaget har anställda eller inte. Att äga och leda ett företag innebär ansvar för det mesta som händer på företaget, såväl i ett långt perspektiv som i den dagliga verksamheten. Driver du ett mindre företag  gäller detta ofta bokstavligen då det inte finns någon att delegera ansvaret till. Det är dock ett arbete som du själv valt och därför sannolikt finner meningsfullt och stimulerande, samtidigt som det är en så mycket större utmaning än man ens kan föreställa sig om man inte varit där.

För dig som företagare erbjuder konceptet Den Hållbara Företagaren® tjänster som utvecklar dig och ditt företag. Ledarskaps- och organisationsutveckling för företagare som själva äger, driver och leder sitt företag

  • Planeringsdagar för Den Hållbara Företagaren®     Oavsett om du är en företagare i etableringsfas eller född in i en entreprenörsfamilj är det bra, eller rent av nödvändigt att stanna upp emellanåt och få en överblick.
    • Hur ser historien ut och vad att lära?
    • Var befinner sig företaget/organisationen just nu?
    • Hur vill du/ni att det ska se ut framåt i ett kort respektive långt perspektiv?

o o o 0 O 0 o o o