Tjänster

Här finns de tjänster som för närvarande erbjuds i konceptet Den Hållbara Företagaren®

Tveka inte att höra av dig om du saknar något och har en idé om hur vi skulle kunna utforma det du saknar.

Ring: Lisa Svahn, mobil 070 – 405 42 97

Maila: lisa.svahn@svahnkonsult.se

Skriv: Lisa Svahn, Svahn Konsult Utveckling&Utbildning AB, Tyskbagargatan 4, 114 43  STOCKHOLM

Kom förbi på en fika: Tyskbagargatan 4, T-stn Stadion och ett otal bussar

o o o 0 O 0 o o o