About

Du har kommit till en byggarbetsplats!

Hej och Välkommen till det som ska bli hemsida för Projektet Den Hållbara Företagaren®

Beräknad startpunkt för projektets första fas är allra senast 15:e augusti 2018.

Det är en förundersökning som kommer att pågå under fyra månader.
Mer information kommer inom kort!

Har du några frågor eller undringar, kontakta gärna

Lisa Svahn
Svahn Konsult Utveckling&Utbildning AB

Mobil: 070 – 405 42 97
Email: lisa.svahn@svahnkonsult.se
www.svahnkonsult.se

Lämna ett svar